Für Kinder | Za otroke

zoom.at
Das ZOOM Kindermuseum will Kindern ein Ort des spielerischen Forschens, Erfahrens und Lernens sein | ZOOM je muzej za otroke

antolin.de
Online-Portal zur Leseförderung | Online-portal za pospeševanje branja

mala.sova.at
Slowenische Lernspiele | Slovenske učne igre

sloviklik.at
Slowenische Lernspiele | Slovenske učne igre

Mladi rod
Slowenische Schülerzeitung | Slovenski časopis za šolarje

Zbirka spletnih nalog
Slowenische interaktive Übungen | Slovenske interaktivne vaje

blinde-kuh.de
Lernspiele, Links, Anleitungen | Učne igre, povezave, navodila

kidsweb.at
Multimediale Inhalte für Kinder | Multimedijske vsebine za otroke

wasistwas.de
Wissenswelten für Kinder | Svetovi znanje za otroke

kinderlexikon.de
Schüler erstellen für Kinder ein Lexikon | Šolarji pripravijo leksikon za otroke

kinder.tierlexikon.de
Wer mehr über Tier wissen will | Kdor hoče vedeti več o živalih

physikforkids.de
Physikalische Versuche | Fizikalični poskusi

lernort-natur.de
Jäger und Jägerinnen laden Lehrer und Schüler ein, das Abenteuer der Natur zu entdecken | Lovci in lovke povabijo učitelje in otroke, da odkrijejo naravo

helmi.at
Kinderverkehrsclub | Klub za otroke v prometu

kinderbuchforum.de
Förderung des Lesens und Schreibens | Pospeševanje branja in pisanja

stundenplan.htm
Gestalte deinen persönlichen Stundenplan | Oblikuj svoj osebni urnik

der.stundeplan.de
Stundeplan-Gestalter | Oblikovalec urnika

raetsel-fuer-kinder.de
Kinderrätsel | Uganke za otroke