Michaela Petscharnig, BEd

  • Englisch: 2., 3., 4. Klasse | Angleščina: 2., 3., 4. razred
  • Werkerziehung: 1. Klasse | Ročno delo: 1. razred
  • Musikerziehung: 3. Klasse | Glasbena vzgoja: 3. razred
  • Bildnerische Erziehung: 3. Klasse | Likovna vzgoja: 3. razred
  • Gegenstandsbezogene Lernzeit GTS | Predmetni učni čas
  • Leiterin der Bibliothek | Voditeljica šolske knjižnice

Sprechstunde: Freitag – 4. Stunde
Ura za pogovor: Petek – 4. ura